Weryfikacja i korekta tekstów

Oferta dotyczy tekstów już przetłumaczonych, dostarczonych do nas tylko w celu weryfikacji. Treści, które tłumaczymy sami, są weryfikowane za darmo. W tym zakresie oferujemy następujące usługi:

PunktorWeryfikacja tekstów

Sprawdzanie przetłumaczonych i polskich tekstów pod względem poprawności:

  • językowej
  • stylistycznej
  • merytorycznej

W danym przypadku porównujemy przekład z oryginałem, tworzymy wykaz błędów, glosariusz, weryfikujemy stronę merytoryczną treści i tworzymy tekst spójny stylistycznie.

PunktorKorekta i redakcja tekstów

Sprawdzenie przetłumaczonych i polskich treści pod względem:

  • gramatycznym
  • edytorskim
  • merytorycznym

Tekst jest sprawdzany bez porównywania z oryginałem. Sprawdzamy, czy dana treść jest zgodna z obowiązującymi normami językowymi, poprawna pod względem edytorskim i najważniejsze – merytorycznym.

PunktorProofreading (korekta, redakcja)

Weryfikujemy treści pod względem transkreacji. Sprawdzamy, czy odpowiadają one lokalnej kulturze, panującym trendom językowym oraz poprawności użycia idiomów, powiedzonek, frazeologizmów czy regionalizmów. Teksty są jednocześnie weryfikowane pod względem poprawności językowej i stylistycznej.

Show Buttons
Hide Buttons